HMS-håndbok

Dive Tobiassen er agent for KUBA Norge AS som gjennom sitt system KUBA IK sannsynligvis har Norges beste system for HMS og internkontroll, iallefall for små og mellomstore bedrifter. KUBA IK er et komplett, digitalt system som forenkler arbeidet med HMS og internkontroll.

Jeg tilbyr å utarbeide og tilpasse HMS-håndboken for bedrifter. Hvis du velger at HMS-håndboken skal være gjennom KUBA IK-systemet (som jeg anbefaler) så får du et heldigitalt system der lover og forskrifter holdes oppdatert av KUBA Norge AS.

Hvis du velger å bruke andre systemer, så tar jeg også på meg dette. Ta kontakt for nærmere avtale.

Ved å bruke meg til å utarbeide HMS-håndboken for dere, frigjør dere egne ressurser til å ivareta deres egne kjerneoppgaver. I tillegg så risikerer dere ikke ansettelses- og personlakostnader eller -risikoer.

Ta kontakt via dette kontaktskjemaet så avtaler vi nærmere.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.