ISO 9001:2015

Dive Tobiassen er ISO 9001:2015 revisor og tilbyr å holde internrevisjon etter denne standarden. I tillegg så tilbyr jeg å utarbeide hele ISO 9001:2015-håndboken for din bedrift.

Jeg er agent for KUBA Norge AS som gjennom sitt system KUBA IK sannsynligvis har Norges beste system for HMS og internkontroll, iallefall for små og mellomstore bedrifter. KUBA IK er et komplett, digitalt system som forenkler arbeidet med HMS og internkontroll.

En av tilleggsmodulene du kan bestille i KUBA IK er nettopp ISO 9001:2015-håndboken. Denne malen gjør det arbeidsbesparende å bygge opp din bedrifts kvalitetsstyringssystem.

Hvis du velger at håndboken skal være gjennom KUBA IK-systemet (som jeg anbefaler) så får du et heldigitalt system der lover og forskrifter holdes oppdatert av KUBA Norge AS. Eksisterende prosedyrer og skjema bare dras og slippes inn i systemet. Letter blir det ikke.

Hvis du velger å bruke andre systemer, så tar jeg også på meg dette. Ta kontakt for nærmere avtale.

Ved å bruke meg til å utarbeide ISO 9001:2015-håndboken for dere, frigjør dere egne ressurser til å ivareta deres egne kjerneoppgaver. I tillegg så risikerer dere ikke ansettelses- og personlakostnader eller -risikoer.

Ta kontakt med meg via dette kontaktskjemaet så avtaler vi nærmere.