DS Spring

DS Spring er et flott vrak som ligger på Ramsøy på vestsiden av Askøy. Dette vraket dykkes fra land. Dette er noen bilder fra dykk som jeg har hatt på vraket.

Det grunneste punktet på vraket ligger på kun 8 meter, mens propellen ligger på 40 meter.

DS Spring kolliderte med et annet fartøy og tok inn vann. De prøvde da å grunnsette fartøyet i denne bukten i et forsøk på å redde det. Man ser tydelige kollisjonsskader i baugen på vraket.

PS! Før du dykker på dette vraket fra land, kontakter du meg for instruksjoner om hvor man parkerer osv.

Les om vrakdykking på PADI sine sider her

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.