HMS-håndbok

Dive Tobiassen tilbyr å utarbeide HMS-håndbok for din bedrift.
Håndboken vil inneholde praktiske prosedyrer og sjekklister som vil bli brukt i det daglige. Hvis du ønsker en HMS-håndbok gjennom KUBA IK-systemet (som jeg anbefaler) så får du et heldigitalt system der lover og forskrifter holdes oppdatert av KUBA Norge AS.

Hvis du velger å bruke andre systemer, så tar jeg også på meg dette. Ta kontakt for nærmere avtale.

Ved å bruke meg til å utarbeide HMS-håndbok for dere, frigjør dere egne ressurser til å ivareta deres egne kjerneoppgaver. I tillegg så risikerer dere ikke ansettelses- og personlakostnader eller -risikoer.

Ta kontakt via dette kontaktskjemaet for å få mer informasjon om hva jeg kan hjelpe deg og din bedrift med.

Sjekk gjerne ut min profil på LinkedIn for nærmere informasjon om mine kvalifikasjoner.