HMS- og AT-koordinering

Jeg tar gjerne på meg oppdrag som både HMS-koordinator og AT-koordinator for landligge for flyttbare borerigger.
More HMS- og AT-koordinering