Førstehjelpskurs

Alle mine førstehjelpskurs arrangeres gjennom organisasjonen Emergency First Response. Dette er verdens raskest voksende organisasjon for førstehjelpstrening og de har siden 60-tallet, i samarbeid med dykkeroganisasjonen PADI, utviklet meget gode og effektive kurs for førstehjelpstrening.

“Creating Confidence to Care”

CPR & AED – Hjerte- og lungeredning, inkludert hjertestarter (alle aldersgrupper)

Primary and Secondary Care – Livreddende førstehjelp og annen førstehjelp på voksne

Care for Children – Livreddende førstehjelp og annen førstehjelp på barn og spedbarn

Komplett førstehjelpskurs

Re-trening

Prisliste

60.35689515.3704275
Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.