PADI Nitrox-kurs i Bergen

Har du som er sportsdykker tenkt at du gjerne skulle hatt lengre bunntider? Ser du at andre dykkere får lengre bunntid enn deg og du skulle ønske at du kunne være under vann like lenge? Pustegassen til disse dykkerne består sannsynligvis av oksygenberiket luft, EANx, vanligvis kalt for nitrox. Prisen (kr. 1.990,-) inkluderer kurs, bok og sertifiseringsavgift til PADI.

Luften vi puster til vanlig inneholder 20,9% oksygen og 79% nitrogen, men ved å ta et nitrox-kurs vil du bli sertifisert til å kunne dykke med opp til 40% oksygen (= kun 60% nitrogen).

Her er noen eksempler på hvor lang bunntid du kan få, sammenlignet med vanlig luft:

Dybde 18 meter med luft = 56 minutter. Med 40% O2 blir bunntiden 147 minutter, altså mer enn 2,5 ganger så lang bunntid som med vanlig luft.

På 21 meter med luft får du en bunntid på 37 minutter. Med 40% O2 få du 98 minutter med bunntid, altså mer enn dobbelt så lang bunntid.

Forklaringen på dette er at jo mer oksygen du har i pustegassen din, jo mindre nitrogen har du. Naturlig nok. Dermed tar det lengre tid før kroppen fylles opp med nitrogen, som betyr lengre dykk på deg. 🙂

Dette er PADI sitt mest populære kurs. Det er et rent teorikurs, eneste praksisen er at du skal analysere to dykkeflasker og planlegge dykk ut i fra det. Vi vil bruke 3-4 timer på dette kurset.

Velkommen på kurs 🙂


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.