Kursoversikt Mars 2018

Kurs                                 Dato                                 Sted                   Påmeldingsskjema

Livreddende førstehjelp
og hjertestarter            16. mars kl. 17.00         Bergen               Informasjon og påmelding

Førstehjelpskurs
– voksne                          20. mars. Kl 17.00        Bergen               Informasjon og påmelding

Førstehjelpskurs
– barn                               22. mars kl. 17.00        Bergen               Informasjon og påmelding

Livreddende førstehjelp
og hjertestarter            23. mars kl. 17.00         Bergen               Informasjon og påmelding

PADI Deep diver           24.-25. mars                  Bergen               Informasjon og påmelding

PADI Nitrox                    26. mars kl. 17.00        Bergen               Informasjon og påmelding


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.