HMS- og AT-koordinering

Jeg tar gjerne på meg oppdrag som både HMS-koordinator og AT-koordinator for landligge for flyttbare borerigger.

Jeg har slik erfaring fra landligge til flere forskjellige offshore rigger.

Ved å bruke meg til å gjøre denne koordineringen for dere, frigjør dere egne ressurser til å ivareta deres egne kjerneoppgaver. Jeg har også mye og variert erfaring fra flere offshore rigger.  I tillegg så risikerer dere ikke ansettelses- og personlakostnader eller -risikoer.

Ta kontakt via dette kontaktskjemaet så avtaler vi nærmere.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.