Ved drukningsulykker

Ved drukningsulykker er det viktig å varsle brannvesenet (1-1-0) umiddelbart! Dette fordi de må få sendt i vei redningsdykkere. De varsler igjen AMK som sørger for ambulanse/helikopter.

Norsk Redningsdykkerforbund har laget en fin plakat for hvordan man hjelper ved drukningsulykker:

Ved drukningsulykker

Denne plakaten kan alle dele videre.

Hvordan gi førstehjelp

Ved alle drukningsulykker, også dykkerulykker, må man alltid starte med 5 innblåsninger (munn-til-munn-metoden) så snart offeret er oppe i vannflaten. Deretter er det vanlig hjerte/lungeredning med 30 kompresjoner og 2 innblåsninger helt til kvalifisert helsehjelp ankommer og tar over.

Må man taue offeret til land så må man prøve å gi en innblåsning hvert 5. sekund under svømmeturen til land.

Hvorfor starte med 5 innblåsninger?

Noen lurer gjerne på hvorfor man skal starte med 5 innblåsninger ved drukningsulykker? Når noen faller om på land skal man jo alltid starte med 30 hjertekompresjoner. Svaret på dette er: Når noen faller om på land så har de fortsatt mye oksygen igjen i kroppen. Dette kan man få sirkulert rundt til hjernen bare ved å gi hjertekompresjoner. Ved drukningsulykker har ikke offeret noe oksygen igjen i kroppen. Det er ingen oksygen igjen til å sirkulere. Derfor er det viktig å få blåst inn noe oksygen til vedkommende.

PADI Redningsdykkerkurs

For alle som driver med dykking vil jeg på det sterkeste anbefale å gjennomføre et PADI Redningsdykkerkurs. På et slikt kurs vil man få lære og trene på mange nyttige ting som alle dykkere bør kunne. Man vil også få lære å gjenkjenne faresignaler før de utvikler seg til en ulykkessituasjon.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.