Nytt håndsignal

PADI har innført et nytt håndsignal som skal signalisere at en dykker føler seg dårlig under et dykk. Det nye signalet betyr “I don’t feel well.” og ser slik ut:

Nytt håndsignal

Utførelse

Dette nye signalet vises ved å peke fingrene mot seg selv, og sirkulere hånden foran magen og hodet. Dette viser at det er noe galt med selve dykkeren, ikke med utstyret hans/hennes.

Bakgrunn for dette nye signalet

Bakgrunnen for dette nye signalet, er de mange ulykkene som har skjedd når en dykker blir dårlig under dykket. Alle vet at man ikke skal dykke når man føler seg dårlig. Men av og til blir dykkere dårlig under selve dykket. Til nå har det ikke vært et eget signal for dette. Dykkere har bare vist at noe er galt og vil avslutte dykket. Buddy tror ofte at det er noe galt med utstyret, og vil kaste bort mye tid på å finne ut av dette.

Ved å innføre et eget signal, vil man spare dyrebar tid. Man reduserer også risikoen for at buddy ikke vil avslutte dykket og gå opp sammen med den som føler seg dårlig. Av og til vil dykkeren som føler seg dårlig, kollapse på veien opp eller i overflaten. Da er det svært viktig at buddy er med opp og kan ta vare på dykkeren.

Fordeler med nytt håndsignal

  1. Dykkere blir mer bevisst viktigheten av at de må signalisere hvis de begynner å føle seg dårlig
  2. Å ha et eget signal for dette, oppmuntrer dykkere til å signalisere dette tidligere
  3. Buddy blir klar over at noe er galt med dykkeren! Dermed er ikke buddy i tvil om at vedkommende må følge dykkeren opp og til land/båt

Se også bloggen min for hva man skal gjøre ved drukningsulykker.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.