Koronavirus og dykking

På grunn av situasjonen med koronavirus, har det vært lite organisert dykking rundt omkring. Nå har helsedirektoratet sluppet litt opp på reglene. Norges Idrettsforbund og Norges Dykkeforbund har laget noen retningslinjer for å ivareta smittevernet best mulig.

Kallestad, (Skylling av dykkerutstyret), (Koronavirus og dykking)

Hovedfokuset er fortsatt å hindre smitte. Folk som er det minste i tvil om de er 100% frisk, skal ikke delta på noen aktiviteter. Dette er viktig!

Det er fortsatt viktig å ikke belaste helsevesenet unødvendig. Dykkeulykker krever ofte store ressurser. Både i følge med redning og behandling. Derfor er det viktig at de som tenker å dykke, er svært forsiktige. Hold dere godt innenfor sertifikatgrensene og dykketidene.

Les retningslinjene fra Norges dykkeforbund her:

https://ndf.no/Koronavettregler-fra-Norges-Dykkeforbund

Les retningslinjene fra Norges Idrettsforbund her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.