Korona-pause

På grunn av den situasjonen vi er i med korona-pandemi, frarådes nå all dykking. Dette fordi dykkerulykker ligger beslag på store ressurser. I denne tiden med korona-pandemi, er allerede helsevesenets ressurser strekt til det ytterste. Derfor vil vi i Dive Tobiassen anbefale alle dykkere om å ta en Korona-pause fra dykking inntil videre.

Korona-pause

Det er Norges Dykkerforbund som sier dette i dag, etter anbefaling fra Hyperbarmedisinsk enhet ved Ullevål sykehus. Du kan lese mer her:

All dykking frarådes

Husk at alle dykkerulykker er svært ressurskrevende, med eller uten trykkammerbehandling. For å unngå å risikere å ligge beslag på viktige helseressurser, vil Dive Tobiassen anbefale alle om å ta en pause i dykkingen.

Dive Tobiassen satte alle dykkerkurs på pause allerede i forrige uke. Vi vil ta opp igjen kursing så snart situasjonen roer seg. Anbefaler alle til å bruke denne Korona-pausen effektivt. Dette er for eksempel en gyllen mulighet til å ta service på dykkerutstyret ditt. De flest vil nok også ha godt av å repetere litt dykketeori. Så bruk Korona-pausen effektiv, så er vi klar igjen til dykking så snart som ting har roet seg litt ned.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.