Se opp for lokkepriser

IMG_6231

Har du opplevde at kursarrangører tilbyr deg kurs til sånn-og-sånn pris og når du takker ja så sier de noe slikt som; “men i tillegg kommer prisen for boken og sertifiseringsavgiften” osv?  Dette er lokkepriser og alle seriøse kursarrangører bør holde seg for god til slikt. Du som kunde bør alltid få oppgitt totalprisen og ikke bli forsøkt lurt med lokkepriser.

Når du ser på mine priser så ser du at jeg alltid oppgir to priser; en totalpris og en pris uten bok og sertifisering. Sistnevnte er jeg dessverre nødt til å oppgi slik at du som kunde har et realistisk sammenligningsgrunnlag overfor andre kursarrangører.

Jeg mener at vi som kursarrangører bør få samme lovkrav på oss som telebransjen fikk for noen år siden. Nå må alle som selger telefonabonnementer oppgi hva totalprisen blir for 12 måneders bindingstid, 24 måneders bindingstid osv. Slik var det ikke før og mange kunder følte seg lurt opp i stry. Slikt lovkrav bør vi som kursarrangører også få til oss. Det bør bli påbudt å oppgi hva totalprisen blir for de forskjellige kursene slik at ikke du som kunde blir lurt. Det skulle egentlig bare mangle mener nå jeg.

Mitt motto er:

Kvalitet viktigere enn utstyrssalg


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.