Oppdatert kurskalender for juni

Fordi jeg blir mye opptatt med et stort oppdrag på et verft de neste 1,5 månedene, så har jeg blitt nødt til å justere kurskalenderen for juni noe. Den største endringen er at det videregående dykkerkurset er fremskjøvet en helg til 8.-10. juni.

Se hele den oppdaterte kurskalenderen ved å følge denne linken her…

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.