Fornyet instruktørstatus for 2019

Instruktørstatusen min for 2019 er fornyet både som dykkerinstruktør og førstehjelpsinstruktør: … More Fornyet instruktørstatus for 2019

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs gjennom organisasjonen Emergency First Response™ er spesiallaget for førstehjelpsopplæring av lekfolk (vanlige folk). … More Førstehjelpskurs

Ny prisliste på førstehjelpskursene

Priser på førstehjelpskursene er som følger: Livreddende førstehjelp, inkl. hjertestarter. Alle aldre       kr. 990,- Livreddende og annen førstehjelp på voksen person          kr. 990,- Livreddende og annen førstehjelp på barn og spedbarn    kr. 990,- Komplett førstehjelpskurs                                                             kr. 1.590,- Alle prisene inkluderer bok og sertifisering. Re-trening                                                                                             kr. 590,- Re-trening innen hjerte- … More Ny prisliste på førstehjelpskursene

Komplett førstehjelpskurs

Et komplett førstehjelpskurs for lekfolk gjennom organisasjonen “Emergency First Response”. Har lærer du om livreddende og annen førstehjelp på barn, spedbarn og voksne. Opplæring på hjertestarter er selvsagt en viktig del av kurset. … More Komplett førstehjelpskurs

Prisliste førstehjelpskurs

Dette er prislisten over førstehjelpskursene som jeg arrangerer i Bergen, Norge. Jeg reiser også over hele vestlandet på forespørsel. … More Prisliste førstehjelpskurs

Livreddende og annen førstehjelp på barn

Informasjon om Førstehjelp på barn-kurset. Lær livreddende og annen førstehjelp på barn og spedbarn. … More Livreddende og annen førstehjelp på barn

Livreddende og annen førstehjelp på voksne

På dette kurset lærer du livreddende og annen førstehjelp på voksen person. Opplæring på hjertestarter (AED) er selvsagt inkludert … More Livreddende og annen førstehjelp på voksne

Livreddende førstehjelp, inkl. hjertestarter, alle aldre

Informasjon om førstehjelpskurs i livreddende førstehjelp for alle aldre; barn, spedbarn og voksne. Opplæring på hjertestarter er selvsagt inkludert. “Hjertestarterkurs”. … More Livreddende førstehjelp, inkl. hjertestarter, alle aldre