Førstehjelpskurs

Brystkompresjoner, ringer amk
Brystkompresjoner mens en ringer AMK

Trenger du å fornye førstehjelpsopplæringen din? Førstehjelpskurs gjennom organisasjonen Emergency First Response™ er spesiallaget for førstehjelpsopplæring av lekfolk (vanlige folk). Emergency First Response™ er verdens raskest voksende organsisasjon for førstehjelpsopplæring, og det er bra når de har vært i bransjen i over 40 år.

Det er en grunn til at kursene deres er så populære; det er fordi de har veldig gode kurs og opplæringsbøker for oss vanlige folk. Som lekperson bør du absolutt velge førstehjelpskurs som er spesiallaget for opplæringen av nettopp lekfolk. Det vil du ha mye mer igjen for enn andre førstehjelpskurs.

Opplæringsbøkene for disse kursene er de beste på markedet og de er delt inn i tre deler:
  • Del 1 er teori på 30-40 sider (alt etter hvilket kurs du velger)
  • Del 2 inneholder detaljerte smørbrødlister på hvordan ting gjøres
  • Del 3 er referanser for det meste innen førstehjelp for lekfolk

Det er kun del 1 som må leses før kursstart. Disse 30-40 sidene er lettleste og du klarer å lese gjennom disse iløpet av en kveld.

Slagordet til Emergency First Response™ er:

«Creating Confidence to Care»

og det er nettopp det som betyr noe; å skape selvtillit nok hos kurselevene til at de tørr å bryr seg når det trengs.

Dive Tobiassen tilbyr 5 forskjellige førstehjelpskurs. Disse kan du lese mer om ved å klikke på de forskjellige linkene:

  1. Livreddende og annen førstehjelp på voksne
  2. Livreddende og annen førstehjelp på barn
  3. Livreddende førstehjelp, inkl. hjertestarter, alle aldre
  4. Komplett førstehjelpskurs (kombinasjon av kurs 1 og 2)
  5. Re-trening

 

EFR_188_AED_PlacePads


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.