Turøy-ulykken

I går på treårsdagen for Turøy-ulykken, fikk jeg æren av å dykke med to av de etterlatte. Ingen av de hadde dykket på ulykkesstedet tidligere.

Turøy-ulykken

Det ble et riktig så fint dykk. Begge de to etterlatte var glade for å endelig klare og orke å dykke her.

Tidligere på dagen hadde de vært med på avdukingen av et flott minnesmerke over de omkomne. Minnesmerke er plassert et kort stykke fra veien, med flott utsikt bort til ulykkesstedet. Et verdig minnesmerke.

Turøy-ulykken skjedde 29.04.2016 og kostet 13 mennesker livet.

Turøy-ulykken
Et flott minnesmerke med navnene på alle de omkomne

Både på øyen og under vann finnes det fortsatt en del vrakgods fra helikopteret.

Turøy-ulykken
Vrakdeler funnet under vann: Del med bokstavene CHC (CHC Helikopter service eide ulykkeshelikopteret), en del med et serienummer på og en skruknott til instrumentpanelet ombord

Les mer om Turøy-ulykken her:

VG

Om Dive Tobiassen


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.