Svar på spørsmål om dykking

Her har en dame noen svar på spørsmål om dykking. Artikkelen er på engelsk. Les den her:

“What to know about getting scuba certification so you can explore the underwater world”

Har du en drøm om å begynne med dykking? Kontakt meg her, og så er drømmen kanskje nærmere enn du tror.

Teorien kan du nemlig lese på egenhånd via et meget godt elearning-program. Deretter møtes vi en dag for å gjennomgå teorien. Denne dagen vil jeg også gi deg svar på spørsmål om dykking som du måtte ha.

Deretter er det bare den gøye dykkingen igjen. 🙂

Svar på spørsmål om dykking

Grunnkurs i dykking


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.