Forsiktig med å spise kamskjell

Vi må være forsiktig med å spise kamskjell som er plukket i Bergen og Øygarden den neste uken. Grunnen er at mattilsynet har oppdaget noe giftstoff fra alger i kamskjell som har blitt plukket i Ulvsundet.

Les mer på Bladet Dykking sin side her:

Bladet Dykking


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.