Project AWARE

Inneholder informasjon om PADI Project AWARE-Speciality kurs. Dette kurset teller nå som et av de 5 speciality-kursene man trenger for å kunne få PADI Master Scuba Diver-tittelen. … More Project AWARE

Tørrdraktskurs

Informasjon om PADI Tørrdraktskurs. Har du tatt dykkersertifikatet ditt i utlandet er det stor sannsynlighet for at du kun kan dykke med våtdrakt. Våtdrakt er lite egnet til dykking i Norge, spesielt på vinterstid. Dette tørrdraktskurset lærer deg å dykke med tørrdrakt, pluss å vedlikeholde denne slik at den varer lengre. … More Tørrdraktskurs