NITROX-kurs, EANx

Har du som er sportsdykker tenkt at du gjerne skulle hatt lengre bunntider? Ser du at andre dykkere får lengre bunntid enn deg og du skulle ønske at du kunne være nede like lenge? Pustegassen til disse dykkerne består sannsynligvis av oksygenberiket luft, EANx, vanligvis kalt for nitrox.

Luften vi puster til vanlig inneholder 20,9% oksygen, men ved å ta et nitrox-kurs vil du bli sertifisert til å kunne dykke med opp til 40% oksygen.

Her er noen eksempler på hvor lang bunntid du kan få, sammenlignet med vanlig luft:

Dybde 18 meter med luft = 56 minutter. Med 36% O2 blir bunntiden 125 minutter, altså mer enn dobbelt så lang bunntid som med vanlig luft.

På 22 meter med luft får du en bunntid på 37 minutter. Med 36% O2 få du 70 minutter med bunntid.

Forklaringen på dette er at jo mer oksygen du har i pustegassen din, jo mindre nitrogen har du. Naturlig nok. Dermed tar det lengre tid før kroppen fylles opp med nitrogen, som betyr lengre dykk på deg.

Les mer om nitrox på padi sine sider.