Tørrdraktskurs

Informasjon om PADI Tørrdraktskurs. Har du tatt dykkersertifikatet ditt i utlandet er det stor sannsynlighet for at du kun kan dykke med våtdrakt. Våtdrakt er lite egnet til dykking i Norge, spesielt på vinterstid. Dette tørrdraktskurset lærer deg å dykke med tørrdrakt, pluss å vedlikeholde denne slik at den varer lengre. … More Tørrdraktskurs